Log ind

Betingelser for sælgere

 1. Amoa
 2. Betingelser for sælgere

Introduktion: Følgende betingelser gælder for dig der har en butik på Amoa platformen.

Husk også at læse vores generelle handelsbetingelser.

Betingelser for butik

Betingelser for oprettelse af butik

Følgende kan oprette en butik på Amoa:

 • Privatpersoner over 15 år
 • Foreninger
 • Andre sammenslutninger der producerer egne produkter

Det må du sælge

Følgende produkter er tilladte at sælge på Amoa

1) Håndlavede produkter

Alle produkter, som du selv har lavet, designet eller på anden vis selv skabt. Det er et krav, at du selv har den fulde ejendomsret over dine produkter. Du kan eks. sælge beklædningsgenstande, smykker, sæber, dukker, puder osv.

Du må også sælge produkter, som du har givet dit eget personlige præg, designet eller frembragt efter speciel kundeønske. Håndlavede produkter er således også ting, du har redesignet eller lavet specielt efter en kundes ønske, så længe du selv har ejendomsret over disse. Produkter du selv har designet, men som er produceret af andre, er også tilladte at sælge på Amoa. Er du musiker, forfatter, kunstner eller andet, som selv har skabt et produkt, men fået andre til at producere det, er det også tilladt. Du skal blot selv have rettighederne over produktet og være den, der har igangsat en produktion af produktet.

 2) Materialer til kunst- og hobbybrug

Både håndlavede og ikke-håndlavede materialer til kunst- og håndværk kan sælges under Materiale kategorien. Du kan eks. sælge knapper, stof, pensler, lim, stafeli, symaskiner osv.

Materialeprodukter er produkter som ikke er færdigprodukter (f.eks. havemøbler, brugt tøj, stegepander m.m.)

Forbud

Følgende produkter er ikke tilladte at sælge på Amoa:

 • Produkter der er industrielt produceret
 • Levende dyr
 • Pornografisk og andet stødende materiale
 • Racistisk materiale
 • Våben i følge dansk våbenlov
 • Produkter, der i følge dansk ret og lovning er ulovlige at sælge
 • Håndlavede produkter, du ikke selv har designet
 • Håndlavede produkter, du ikke har immaterielle rettigheder over

Listen er ikke udtømmende, og Amoa forbeholder sig derfor ret til at afgøre om produkter er i strid med reglerne og kan uden varsel fjerne produkter på Amoa .

Billeder og andet materiale, du ikke selv har rettigheder til, må du ikke uploade på Amoa.

Personlige oplysninger

Som butiksejer er du ansvarlig for, at dine oplyste oplysninger på brugerkonto og butik er korrekte og opdaterede. Det skal klart og tydeligt fremgå, hvem der står bag butikken, dvs. du er som butiksejer forpligtet til at opgive korrekt navn. Det er således ikke tilladt at bruge synonym eller et falsk navn.

Præcis beskrivelse af produkter

Som butiksejer skal du beskrive dine produkter nøjagtigt, og du er alene ansvarlig for eventuelle fejl, mangler eller udeladelser i dine produktbeskrivelser.

Betingelser og vilkår ved salg

Kontraktmæssige betingelser og vilkår, som skal gælde mellem køber og butiksejer i forbindelse med en handel, er dem, butiksejeren har oplyst på sin butik. Pligten til at underrette køber om butiksejerens betingelser og vilkår påhviler alene butiksejeren selv og ikke Amoa.

Oplysning om pris

Som butiksejer er du ansvarlig for at oplyse den korrekte pris på butikkens produkter. Prisen skal være inkl. moms. Prisen på fragt, gebyrer eller andet skal tydeligt fremgå på butikken og må ikke påføres efter gennemført bestilling. Ligeledes er det ikke tilladt at øge prisen efter gennemført bestilling.

Butikejers immaterialret

Som butiksejer er du ansvarlig for, at du har den fuldstændige immaterialret over dine produkter, og at salg ikke medfører en overtrædelse af en tredjeparts ophavs- og immaterialret.

Fortrydelsesret

Som butiksejer er du ansvarlig for at oplyse om fortrydelses- og returretten ved køb af produkter i din butik samt at overholde gældende danske regler herfor.

Hvis en køber ønsker at returnere sin købte vare, får du som butiksejer ikke returneret markedsføringsbidraget på kr 5,- eller provisionen på 5%, som ved salget er forfalden til betaling til Amoa

Indberetningspligt

Det påhviler dig som butiksejer på Amoa at indberette din skattepligtige indkomst til SKAT. Amoa kan ikke gøres ansvarlig herfor. Amoa anbefaler, at du orienterer dig om gældende regler hos SKAT.

Både butiksejere og Amoa er underlagt dansk rets almindelige regler.

Support

Amoa yder support via email. Amoa bestræber sig på altid at svare hurtigst muligt og som udgangspunkt inden for 3 arbejdsdage.

Lukning af din brugerkonto

Ophør af brugerkonto

Amoa forbeholder sig ret til til enhver tid at lukke din brugerkonto, hvis vi finder, at du har handlet i uoverensstemmelse med disse betingelser, Amoa’s regler i øvrigt eller gældende dansk ret.

Ved ophør af en butik eller brugerkonto beholder Amoa brugsretten til alt indhold publiceret af butikken/brugeren. Det betyder, at Amoa til enhver tid frit kan disponere over alt indhold leveret/publiceret af butikken og/eller brugeren – det være sig artikler, billeder, kommentarer mv.

Du kan til enhver tid selv lukke din butik. Har du mellemværender med Amoa skal disse dog først være afregnet, før butikken kan lukkes.

Betingelser for brugerkonto

Generelle betingelser

Som bruger på Amoa skal du være indforstået med nedenstående betingelser:

 • Du må ikke bruge racistiske eller stødende billeder på din brugerkonto
 • Du må ikke bruge racistisk eller stødende sprog på din brugerkonto
 • Du bliver automatisk tilmeldt Amoa’s nyhedsbrev, når du opretter en brugerkonto. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen
 • Din brugerkonto på Amoa må ikke bruges til at lede besøgende hen på konkurrerende virksomheders hjemmesider.
 • Din brugerkonto må gerne bruges til at linke til din egen personlige hjemmeside eller blog.
 • Din brugerkonto på Amoa er personlig og må ikke udlånes eller videregives til andre.
 • Du må kun oprette én brugerkonto på Amoa.
 • Du kan kun oprette én butik på Amoa.

Amoa forbeholder sig retten til at lukke en brugerkonto, der efter vores skøn markedsfører egen virksomhed til butiksejere på Amoa, som enten strider mod gældende lovgivning, hensynet til brugerne på Amoa, vores etik om god opførsel eller Amoa’s omdømme.

Amoa forbeholder sig retten til, at udsende faktura for misbrug af brugerkontoen til markedsføring og/eller annoncering af egen virksomhed, uden skriftlig aftale med Amoa

Dine oplysninger

Du skal angive korrekte oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, email m.v.) på din brugerkonto på Amoa. Du er selv ansvarlig for opdatering og vedligeholdelse af dine personlige oplysninger. Din brugerkonto skal altid have oplyst en korrekt og gyldig email.

Adgangskode

Du er alene ansvarlig for opdateringen og vedligeholdelsen af din adgangskode. Oplever du snyd, misbrug eller anden ulovlig aktivitet omkring brugen af din adgangskode, skal Amoa straks informeres. Amoa er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af, at du ikke holder din adgangskode sikker. Vi anbefaler derfor, at du vælger en sikker adgangskode.