Hvem og Hvorfor

Der er mange løsninger på nettet, der gør det muligt at starte sin egen online shop. Problemet med dem er dog at de alle lider af en af de følgende problemer:

  • Er for dyre
    Enten ved at have et meget højt engangsbeløb ved opstart, eller kræve abonnement med høje månedsbetalinger
  • Er store og internationale (og ofte på engelsk)
    Små shops drukner ofte i mængden, og det kan være omfattende og svært at skulle administrere og sætte sig ind i.
  • Er komplicerede og krævende
    Mange løsninger er meget komplekse og/eller meget lidt brugervenlige.

Amoa er skabt af en lille gruppe mennesker, der har haft de ovenstående problemer inde på livet selv, og ønsker at skabe en platform der gør op med alle 3 punkter. Målet er altså at skabe en brugervenlig løsning, hvor det er gratis at komme i gang, og som fokusere på at sælge og promovere på en Dansk marked.

Holdet bag Amoa er en gruppe kreative der selv producere og sælger håndlavede produkter, og som tidligere har været involveret i online shop platforme (her i blandt Amio, CPHmade, Culture Nordic og NorthernMakers). Udviklingen sker i samarbejde med webbureauet Ativo, der de sidste 10 år har udviklet webshop til en lang række små virksomheder i Danmark, med hovedfokus på løsninger der er nemme at gå til.